Glas

Enligt Boverkets byggregler skall glas utformas så att risk för personskador minimeras. Idag är det modernt med stora glasytor i våra hem vilket även kräver lite eftertanke när det kommer till säkerhet. I en bostad/villa för privat bruk skall glasytor som är placerade lägre än 0,6m från golv eller mark vara personsäkra. För att ett glas skall vara personsäkert krävs att det är härdat eller laminerat. Säkerställ att dessa krav är uppfyllda när ni gör en upphandling hos er leverantör.

Härdat glas - när ett härdat glas går sönder så spräcks det i tusentals bitar med "rundade" kanter vilket gör att risken för skärskador minskar avsevärt.

Laminerat glas - Ett laminerat glas består av två stycken tunna glas med en folie emellan. När ett laminerat glas spräcks så sitter det fortfarande ihop i ett stycke med hjälp av den tunna folien. Det minskar risken för skärskador avsevärt och är även bra ur ett inbrottsperspektiv. Det tar längre tid att ta sig in genom en laminerad ruta än en vanlig glasruta. Exempel på laminerade rutor är framrutan på en bil.

Hittar du inte det du söker efter här? Besök oss då på Norra vägen 6, 

955 32 Råneå. Måndag till Fredag kl 7-16. Det går även bra att ringa oss på 0924 - 556 20 eller skicka oss ett e-postmeddelande på info@finsnickeri.nu